خدایا بگیر از من هر آنچه تو را از من میگیرد

مهربانی

خرداد 89
1 پست